När används bettskena?

Det kan finns en mängd olika skäl till att man känner smärta eller funktionsstörningar i käkens leder eller muskler. Dålig blodtillförsel i käken eller tandpressning och tandgnissling, ofta kallad Bruxism, nämns ofta som orsaker. Även psykologiska faktorer som stress och ångest kan vara källor till smärtan.

Omkring 10 procent av befolkningen lider av långvariga käkmuskelsmärtor. Vanligast är smärtorna bland vuxna i åldern 25–40. Kvinnor drabbas i nästan dubbelt så stor utsträckning som män.

Behandling med bettskena

Lider man av smärta och störningar i käkled och tuggmuskler rekommenderas att man ser över sin livsstil för att åtgärda möjliga psykologiska orsaker till problemen. Att använda bettskena är en vanlig och effektiv metod mot smärtor då den avlastar käkens muskler och leder. Bettskenor förhindrar också fortsatt nötning av tänderna som kan leda till ett instabilt bett.

Bettskenan bör placeras där det upplevs att den skapar störst stabilitet, vilket vanligtvis är den käkhalva med minst antal tänder. Många föredrar också överkäken eller underkäken framför den andra av bekvämlighetsskäl. Oftast används bettskenan när man sover, men vissa patienter önskar att använda den under dagtid vilket också går bra. Vid användning är det viktigt att tänderna borstas innan skenan sätts in i munnen och att skenan rengörs varje dag.

Grind No More bettskena Plackers

Vilka typer av bettskenor finns?

Det finns flera olika typer av bettskenor med lite olika syften. Ofta provas tandskenor ut hos en tandtekniker som tar ett tandtryck för att utforma en individuellt anpassad bettskena som kan användas under en längre tid. Exempel på sådana skenor är stabiliseringsskenor och mjukplastskenor.

Det finns även enklare och billigare alternativ som passar alla munnar och därför säljs på apotek eller online. De används med fördel vid temporära besvär, som test för att prova på eller komma igång med att använda bettskena. Ett exempel är Plackers Grind No More som är av typen partiell bettskena, till skillnad från t ex Ekulf Night Guard som täcker hela tandraden och som kokas och formas efter tänderna före användning. Rådgör gärna med din tandläkare för att veta vilken typ som passar just dig och ditt behov bäst och vilken som är den bästa bettskenan för dig. Om du är intresserad av att prova Plackers bettskenor så finns Plackers Stop Grinding som är en enstycksförpackad bettskena av samma modell som vår populära Grind No More.

Vad kostar en bettskena?

Priset på en bettskena varierar främst beroende på vilken typ av bettskena du vill köpa. Plackers bettskenor kostar ca 25-40 kr per st, eller 250 kr för en förpackning med 10 bettskenor och passar bäst för behandling av kortvariga besvär. Formbara universella tandskydd kostar omkring 300-500 kr. En bettskena i mjukplast utformad av specialist för bettfysiologisk behandling kostar ca 2000 kronor. En bettskena i hård akrylat utförd på bettfysiologiska indikationer kostar uppåt 4000 kronor per skena. Kostnaden kan även bero på vilken tandläkare och var i Sverige du bor, där tex Stockholm har en högre kostnad.