Svenska munhälsan bäst i Europa | Plackers

Svenska munhälsan bäst i Europa

Svenska munhälsan bäst i europa

Sverige får högst betyg i Europa när det gäller munhälsa. Vi är bland annat bäst på att besöka tandläkaren regelbundet och har flest egna tänder kvar efter vi fyllt 50 år 

År 2013 genomfördes den stora undersökningen ”Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe”, SHARE, som omfattade runt 63 000 personer mellan 50 och 90 år från 14 europeiska länder, inklusive Israel. Den visade att Sverige ligger i topp när det gäller munhälsa i Europa. Vi är det enda landet där en genomsnittlig 80-åring uppfyller Världshälsoorganisationens, WHO:s, målsättning för år 2000, att ha 20 egna tänder kvar i munnen. Svenskar i åldrarna 50 till 90 år har i snitt 24,5 egna tänder kvar, jämfört med snittsiffran 18,7 i övriga Europa. På andraplats kommer Danmark med 22,4 och Schweiz är trea med 22,2. I botten ligger Estland (14,3 egna tänder) följt av Slovenien (14,9) och Belgien (16,7). 

Färre tandlösa svenskar 

Sverige är också i topp när det gäller målet att färre än 15 procent av befolkningen mellan 65 och 74 år ska vara helt tandlösa. Sverige är bara 2,7 procent i åldern 65 – 74 helt tandlösa, följt av Schweiz (6,7) och Danmark (6,8)Holland däremot är hela 27,6 procent av befolkningen 6574 år helt tandlösa, följt av Österrike (21,3 procent) och Slovenien (19,2 procent).  

Bäst på att gå till tandläkaren 

Svenskar är också bäst i Europa på att gå till tandläkaren regelbundet. Endast 4,6 procent av svenskarna säger sig aldrig ha gått till tandläkaren i vuxen ålder, följt av Danmark (9,5 procent) och Tjeckien (11,2 procent). I södra Europa däremot har mer än halva befolkningen aldrig gått på en kontroll eller fått tandvård. I Grekland svarade 58,3 procent att de aldrig gått till tandläkaren, följt av Spanien (56,9 procent) och Italien (52,5 procent) 

Förebyggande tandvård gav försprång 

Genom satsningen på förebyggande tandvård, och Folktandvårdslagen 1973 med gratis och regelbunden tandvård till barn och ungdomar, har Sverige fått ett rejält försprång i munhälsa jämfört med övriga Europa. Redan år 1995 passerade vi gränsen till WHO:s mål att 12-åringar i Europa ska ha maximalt 1,5 kariesskadade tänder i medeltal år 2020. År 2016 var medelsiffran 0,69 på kariesskadade tänder hos 12-åringar.  

Fler kariesfria 19-åringar 

När det gäller tandhälsa hos barn och ungdomar står sig alltså Sverige bra i internationella jämförelser och antalet 19-åringar i landet som inte har karies fortsätter att öka, enligt Socialstyrelsen. År 2016 var 39 procent av 19-åringarna kariesfria, jämfört med 31 procent år 2010.  

Oroväckande tendens 

Däremot finns en tendens att karies ökar bland sexåringar i Sverige, speciellt i socialt utsatta familjer. Barn mellan tre och sex år i familjer med sämre ekonomi har fyra gånger så stor risk för kariesskador, än barn som växer upp i familjer med bättre levnadsvillkor, enligt en avhandling från Sahlgrenska akademin 2018.  

 

 

Källor: Socialstyrelsen, Tandläkartidningen.