Tandläkarskräck kan leda till dålig munhälsa | Plackers

Tandläkarskräck kan leda till dålig munhälsa

Little baby girl sitting at dental chair with open mouth and feeling fear during oral check up while doctor. Visiting dentist office. Medicine concept

Att vara rädd för tandläkaren är inte ovanligt men om oron utvecklas till ren rädsla kan man få värre påföljder än en fobi. Ungdomar som lider av tandläkarskräck uteblir i större grad från tandvårdsbesök, vilket kan leda till en försämrad munhälsa genom hela livet.

Ungefär varannan människa upplever en oro inför tandläkarbesöket. Den är dock så pass lindrig att de fortfarande besöker tandvården. En mer utvecklad rädsla kan däremot bidra till att människor uteblir helt från tandvårdsbesöken. 4–20 procent uppges lida av tandläkarrädsla oberoende på population och ålder. Dock är det vanligare att barn och ungdomar lider av tandvårdsrädsla som sedan avtar i medelåldern. Rädslan kan antingen bero på en negativ oral erfarenhet, exempelvis en olycka eller en dålig erfarenhet inom tandvården som sedan förstärks i barnens kognition eller omgivning.

Studie kartlägger tandläkarskräckens påföljder

I en norsk studie från 2018 undersökte man hur utbredd tandläkarrädslan var hos ungdomar mellan 15–18 år i två kommuner. Cirka 1000 ungdomar deltog i studien där det visade sig att 12 procent led av tandläkarskräck och den var dessutom nästan dubbelt så utbredd hos flickorna än pojkarna.

Att vara rädd för tandläkaren kan uppfattas som enbart en fobi som inte har en större innebörd men konsekvenserna kan bli allvarliga. I studien framkom det att ungdomar som är rädda upplever ett tandläkarbesök som mer smärtsamt än de ungdomar som är inte har tandläkarskräck, trots att de hade likvärdig munhälsa.

Studien visar även att de ungdomar som lider av tandläkarskräck struntar i sina tandvårdbesök i tre gånger högre grad än ungdomar som inte har någon rädsla. De uteblivna besöken kan leda till att ungdomarna inte får någon insikt i hur deras mun och tandhälsa ser ut. Ungdomarna har därmed inte möjligheten att förebygga eller hejda eventuella problem i samma utsträckning. Det kan bidra till att de får mer karies och tandvärk vilket resulterar i att tandbesök blir både mer obehagliga och smärtsamma.

Risk för dålig munhälsa livet igenom

Uteblivna tandvårdsbesök kan därför bidra till att ungdomar med tandläkarrädsla får sämre munhälsa som sedan fortskrider genom hela livet. Tandläkarskräck bör tas på allvar och få mer utrymme i det preventiva arbetet så alla har samma möjlighet till en god munhälsa, menar forskarna.

Läs även 

Goda vanor börjar tidigt 

Läsk och juice dåligt för tänderna – unga i riskzonen