Viktigt att veta om tandlossning och dess effekter | Plackers

Viktigt att veta om tandlossning och dess effekter

Frisk tand och tand med tandlossning

Tandlossning, parodontit, är en allvarlig sjukdom som enligt forskning kan leda till bland annat cancer, hjärtkärlsjukdomar och diabetes. Som tur är går den att effektivt förebygga genom goda rutiner och noggrann rengöring av tänderna, varje dag.

Om du slarvar med rengöringen bildas bakteriebeläggningar, plack, på och mellan tänderna redan inom ett dygn. Den gamla placken runt tänderna och nere i tandköttsfickan förkalkas så småningom och blir till tandsten. Att ta bort, och förebygga, plack är viktigt, för att förhindra tandköttsinflammation.

Tandköttsinflammation är kroppens försvar på bakteriernas angrepp och kan förebyggas genom noggrann rengöring. Om tandköttet blöder kan det vara symtom på tandköttsinflammation. Om du rengör noggrant mellan tänderna med tandtråd eller mellanrumsborstar brukar inflammationen läka av sig självt. Skulle blödningen fortsätta ska du kontakta din tandhygienist eller tandläkare, då det kan vara ett tecken på att det finns andra bakomliggande orsaker än dålig munhygien. Det kan också vara så att inflammationen har utvecklats till tandlossning. Ju tidigare tandlossning upptäcks, ju lättare blir behandlingen. I ett senare skede, när infektionen har spridit sig, kan tandens fäste ha blivit så förstört att tanden lossnar. Då blir behandlingen mer omfattande och kräver specialistvård.

Detta är tandlossning.

Tandlossning och dess effekter kan leda till allvarliga sjukdomar

Det finns forskning som visar att personer med parodontit löper ökad risk för hjärtkärlsjukdomar, diabetes och cancer. Exempelvis är risken att dö i bukspottkörtelcancer nästan dubbelt så stor för patienter med parodontit än de som inte har det. Det finns dessutom samband med Alzheimers, psoriasis, artrit, metabolt syndrom, njursvikt, astma och benskörhet.

Detta behöver du veta om tandlossning

  • Det är en folksjukdom, nästan varannan vuxen drabbas, men den kan förebyggas och undvikas. Därför är det viktigt med goda rutiner i tidig ålder.
  • Tandlossning uppstår framförallt i utrymmet mellan tänderna, vilket gör mellanrumsborste, tandtråd eller tandsticka nödvändigt.
  • Sjukdomen har ett långsamt och smärtfritt sjukdomsförlopp vilket gör att du ofta inte upptäcker sjukdomen förrän en eller flera tänder känns lösa.
  • Tandlossning kan leda till att tänderna behöver tas bort och att du behöver tandbrygga eller tandprotes. Efter behandling är det viktigt med eftervård hos en tandhygienist, flera gånger om året.
  • Den främsta orsaken är bristande munhygien mellan tänderna och kring tandköttskanten, vilket ger upphov till tandköttsinflammation.
  • Andra riskfaktorer är stress, rökning, snusning, muntorrhet, diabetes, graviditet och funktionshinder.

 

Källa: Folktandvården, Vårdguiden

Så här förebygger du tandlossning.