Mer än bara tandtråd

Plackers Scandinavia

Plackers Scandinavia erbjuder produkter för god hälsa och munvård via tandläkarmottagningar och återförsäljare i Norden, Baltikum och Ryssland. Plackers Scandinavia är exklusiv återförsäljare av Plackers produkter och innehar agenturen från det internationella munvårdsföretaget Ranir.

I produktsortimentet finns Plackers tandtrådsbyglar i olika modeller, mellanrumsborstar, tandstickor och bettskenan Grind No More. Plackers började sälja tandtrådsbyglar på den svenska marknaden 2001.

Från huvudkontoret i Stockholm tar Plackers Scandinavia hand om konsumentkontakter, kundtjänst och samarbetet med återförsäljare och partners.

Plackers prioriterar att vara kundorienterade och ha nära kontakt med marknaden. Tillsammans med kunderna och i samarbete med universitet, professorer och tandkliniker utvecklas hela tiden nya innovativa produkter för att finna fler lösningar på utmaningarna inom området munhälsa.

Stefan Hansson, vd Plackers Scandinavia

Stefan Hansson är vd på Plackers Scandinavia. Stefans vision är att fler ska förstå fördelarna med att sköta hälsan i hela munnen, inte bara att rengöra tandytan. Rengöring mellan tänderna en viktig del för att undvika tandlossning.

– I Norden läggs fortfarande stort fokus på kariesproblematik och man pratar inte lika ofta om mer långtgående problem som tandlossning, trots att det drabbar nästan varannan svensk över 50 år.

Goda vanor lägger grunden till god munhälsa

Stefan vill uppmärksamma vikten av hur mellanrumsrengöring och goda vanor lägger grunden till god munhälsa, vilket också totalt sett ger hälsa till hela kroppen.

–  Att öka kunskapen om och förbättra munhälsan i hela samhället är vad som driver mig. Tandlossning är ett lika stort problem som karies men få är medvetna om det. Det är lätt att förstå varför man ska lägga en minut om dagen på att flossa. Munhälsan är något alla själva kan påverka.

Läs mer om Stefans arbete för god hälsa.