Plackers Original tandtråd | Plackers tandtrådsbyglar

Nu med handtag i 100% återvunnen plast!

Plackers Original tandtrådsbyglar

Plackers Original tandtråd är vår storsäljare som i flera år varit Sveriges mest sålda tandtråd. Den runda tråden varken fransar eller sträcker sig och glider lätt mellan tänderna.

 • Vår SUPER TUFFLOSS®-tråd som är extra stark.
 • Ergonomiskt handtag i 100% återvunnen plast.
 • Inbyggd tandsticka.
 • Finns i 30- & 38-pack.
 • Ej lämplig för barn under 6 år.

Plackers Original tandtrådsbyglar

Plackers Original tandtråd är vår storsäljare som i flera år varit Sveriges mest sålda tandtråd. Den runda tråden varken fransar eller sträcker sig och glider lätt mellan tänderna.

 • Vår SUPER TUFFLOSS®-tråd som är extra stark.
 • Inbyggd tandsticka.
 • Finns i 32- & 40-pack.
 • Ej lämplig för barn under 6 år.

Tips vid användning av tandtråd

Använd rätt teknik för bästa rengöring och minska risken för skador i tandköttet

För dig som har trångt mellan tänderna:

För in tandtråden mellan tänderna med en försiktig sågande rörelse så att tråden inte plötsligt passerar tändernas kontaktpunkt och därmed skadar tandköttet. När tråden har passerat kontaktpunkten trycker du tråden först mot ena tanden och rengör genom att föra tråden varsamt upp och ner längs tanden – från tandköttet och utåt. Repetera detta och tryck tråden mot den andra tanden. Undvik att rycka ut tråden efter avslut.

Vid trånga tandmellanrum kan man även föra in tråden mellan tänderna med lätt tryck av över- och underkäken mot bygelskaftet. För de bakre tänderna får du ett bättre och stadigare grepp om du håller i bygeln längre in på skaftet.

Plackers Original tandtrådsbygel är hygienisk och enkel att använda med endast en hand. På skaftet finns en infälld tandsticka för kompletterande rengöring t ex av tändernas tuggytor och för att stimulera tandköttet genom att försiktigt peta på det. Skölj av tråden efter användning så håller den sig fräsch och kan användas flera gånger.

Om det börjar blöda i tandköttet beror det oftast på tandköttsinflammation vilket innebär att du förmodligen har slarvat med mellanrumsrengöringen. Men var uppmärksam på att det inte beror på felaktig teknik och att du därmed har gjort dig illa.

Den optimala tandtråden, finns den?

Vad är speciellt med Tuffloss tandtråd?

Tandtråd förekommer normalt i två olika typer av plast.

 • Nylon
 • PTFE

Tandtråd av nylon är vanligt förekommande och har en ok rengöringsförmåga. Denna består av ett stort antal mycket tunna fibrer som är tvinnade till en större tråd. Den främsta nackdelen med nylontråd är att den känns lite aggressiv och obehaglig att använda. Dessutom så har den inte tillräckligt bra hållfasthet för att fungera bra på en tandtrådsbygel. Trots detta har många tandtrådsbyglar denna slags tråd.

PTFE (Polytetrafluoreten, som är en slags teflon) är också vanligt förekommande tandtråd vars främsta fördel är att materialet är mycket glatt och därför glider lätt mellan tänderna och känns mycket behagligt. Den främsta nackdelen är att en glatt tråd har svårt att rengöra ordentligt på tandytan då den glider ovanpå placken och den biofilm som bakterierna har byggt upp som försvar. Hårdnande plack och begynnande tandsten kräver också lite kraft för att avlägsnas, vilket PTFE inte har. PTFE förekommer också i ett flertal tandtrådsbyglar, som har en klart sämre hållbarhet pga att tandtråd av PTFE inte sitter fast särskilt bra i handtaget pga den låga friktionen. PTFE kan också innehålla det farliga ämnet PFAS.

Plackers Tuffloss tandtråd – den bästa tandtråden

Plackers Tuffloss tandtråd består av materialet UHMWPE (Ultra-high-molecular-weight polyethylene), en särskilt slitstark plast som är 15 gånger starkare än stål och 7 gånger starkare än vanlig tandtråd. Det påminner om kevlar men är ännu bättre.

Tuffloss-tråden består precis som nylon av ett stort antal små tunna fibrer som är tvinnade till en tråd. Denna struktur är effektiv i att skrapa bort plack. Styrkan och hållbarheten gör också att tråden håller mycket bra och därför kan tandtrådsbygeln ofta användas många gånger om man vill.

Det som också är speciellt med vår Tuffloss-tråd är att den är mycket glatt och glider ungefär lika bra som en PTFE-tråd. Fördelen gentemot PTFE är att de små fibrerna ändå skapar en friktion mot tandytan, samtidigt som tråden lätt glider mellan kontaktpunkterna. En optimal kombination alltså.

Vilken är den bästa tandtråden för miljön?

Tandtråd och miljö

Det finns många tandtrådsprodukter som har en miljöprofil. Det finns ekologisk tandtråd, naturlig tandtråd, tandtråd av bioplast och mer därtill. Men vad är skillnaden mellan dessa ur miljösynpunkt? Den frågan har inget entydigt svar.

När det gäller miljöpåverkan så kan man grovt dela in detta i två delar, nedskräpning och klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid och koldioxidekvivalenter.

Nedskräpning

Problemet med nedskräpning beror främst på att plaster är mycket beständiga och inte bryts ner i naturen. Plast i naturen, särskilt om den hamnar i haven, mals till slut ner i små delar och kallas då mikroplast som sprids och kan störa den ekologiska miljön.

Ett ganska okänt problem är också att traditionell tandtråd på rulle (som t ex Johnson & Johnson Dentotape tandtråd) också är ett stort problem i reningsverken då dessa fastnar i filter och annat.

Många leverantörer av bioplast (PLA, majsstärkelseplast, sockerrörsplast) hävdar att denna är biologiskt nedbrytbar och komposterbar. Detta är mycket lovvärda egenskaper men stämmer i regel dåligt med verkligheten. För att nedbrytning och kompostering ska ske så krävs en upphettning som inte är möjlig i naturen eller en hushållskompost. Så denna plast tar många decennier eller hundratals år att brytas ner i naturen, särskilt om den hamnar i havet där temperaturen är ännu lägre.

Klimatpåverkan

Produkternas klimatpåverkan beror huvudsakligen på produktion av råmaterialet, transporter och övrig energiåtgång. Plaster av fossilt ursprung bidrar dessutom till att öka mängden koldioxid genom att kolet i råoljan inte ingår i ett kretslopp utan hamnar till slut i atmosfären som koldioxid.

Men produktionen av bioplaster (som t ex PLA, ofta baserade på stärkelse från sockerrör, som Tepe Good Mini Flosser, och majs, som The Humble Co Floss Picks) är ofta energikrävande och bidrar genom transporter och produktion också till klimatpåverkan. Det finns flera undersökningar som visar att skillnaden i klimatpåverkan inte är stor mellan PLA och fossil plast. Beroende på hur denna sluthanteras (förbränns eller läggs i soptipp) så kan PLA till och med ha större miljöpåverkan.

Plaster av biologiskt ursprung, som plast av majsstärkelse, har även andra nackdelar. Den mark som tas i anspråk för produktionen hade sannolikt annars använts för matproduktion vilket är ett problem om produktionen sker i stor skala. Återvinningsanläggningar har svårt att skilja PLA-plast från PET-plast, vilket gör att återvinningen av PET drabbas och produkter av återvunnen PET blir mindre hållbara på grund av att rester av PLA finns inblandat.

Plackers tandtrådsbyglar och hållbarhet

Plackers har ett pågående utvecklingsarbete som syftar till att ta fram nästa generations produkter för mellanrumsrengöring och där vi lägger stort fokus på att de ska vara så miljövänliga som möjligt. Vi kommer inom kort att lansera en ny miljövänlig tandtrådsbygel där plasten ingår i ett kretslopp samtidigt som kvaliteten och funktionen är helt identisk med våra nuvarande produkter. Ingen kompromiss med kvaliteten alltså.

Det centrala för oss är att produkterna ska hålla högsta kvalitet, samtidigt som vi kontinuerligt förbättrar övriga aspekter. En produkt som kan återanvändas har mindre miljöpåverkan än en miljöprofilerad produkt som bara kan användas en gång.

Plackers tandtrådsbyglar är inga engångsprodukter utan kan användas flera gånger. Hur många gånger är upp till dig och hur länge tråden håller. Eftersom vi har världens starkaste tandtråd anser vi att detta i sig är en miljöfördel.

Köp Plackers Original

Plackers tandtrådsbyglar säljs på alla apotek och i livsmedelsbutiker